Бухгалтерський облік в народному господарстві

Оцінка

Відповідно до нового Плану рахунків, витрати житлової організації враховуються на рахунку 23 “Виробництво” з відповідними субрахунками, які житлова організація відкриває самостійно.

До доходів житлової організації зараховують:

- орендну плату;

- квартирну плату і відшкодування експлуатаційних витрат;

- надходження від підприємств і організацій за обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання;

- збори з орендарів за відшкодування експлуатаційних витрат;

- надходження від прийнятих на обслуговування будинків житлово-будівельних кооперативів;

- інші доходи.

Склад витрат підприємств житлового господарства затверджений Постановою №939. До нього входять такі статті:

- утримання обслуговуючого персоналу;

- утримання домогосподарства;

- амортизація (знос) основних фондів, крім житлового фонду;

- капітальний ремонт основних фондів, крім житлового фонду;

- поточний ремонт житлового фонду;

- експлуатація ліфтів;

- утримання апарату управління;

- інші прямі витрати.

Підприємства житлового господарства, пов’язані з утриманням будинків і при будинкових територій, включають до складу витрат тільки ті витрати, які підлягають відшкодуванню в складі тарифів на квартирну плату й експлуатаційних витрат орендарями.

Орендарі і квартиронаймачі, крім експлуатаційних витрат, оплачують також і цільові витрати, тобто витрати на комунальне обслуговування, через житлову організацію.

До цільових витрат належать:

- водопостачання;

- центральне опалювання;

- електропостачання;

- газопостачання;

- каналізація.

Облік доходів житлова організація веде на субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”. Прибутки від оренди не житлових приміщень враховуються на субрахунку 714 “Дохід від операційної оренди активів”. Облік витрат ведеться на рахунку 23 “Виробництво” з відкриттям субрахунку підприємством самостійно з подальшим списанням цих витрат на субрахунок 23 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”. Адміністративні витрати враховуються на рахунку 92 “Адміністративні витрати” і списуються безпосередньо на субрахунку 791 “Фінансовий результат від звичайної діяльності”.

Облік витрат і доходів з комунального обслуговування квартиронаймачів здійснюється окремо від витрат і доходів з квартплати на рахунку 23 “Виробництво” на окремому субрахунку, що відкривається самостійно підприємством. За дебетом цього субрахунку відображаються витрати житлової організації комунального обслуговування. У кредиті знаходять своє відображення цільові збори, нараховані квартиронаймачем на покриття цих витрат. Треба врахувати, що витрати на комунальні послуги мають бути повністю відшкодовані квартиронаймачами і орендарями, такі витрати і збори не відображаються на рахунках результатів діяльності житлової організацій.

Типові проведення з обліку доходів і цільових надходжень житлово-експлуатаційного господарства показані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку типових операцій житлового господарства

п/п

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Облік доходів

1

Нарахована квартплата за тарифами з ПДВ

377

703

2

Нарахована орендна плата за не житлові приміщення з ПДВ

377

713

3

Нарахована сума зборів за не житлові приміщення для відшкодування експлуатаційних витрат з ПДВ

377

713

4

Нараховані різні суми зборів для покриття витрат житлової організації з ПДВ

377

703

5

Відображення розрахунків за податковими зобов’язаннями з ПДВ від суми квартплати

703

643

6

Відображені розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ від сум оренди

713

643

7

Надійшли платежі від квартиронаймачів

311

377

8

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

643

641 (ПДВ)

На підтримку житлово-комунальної сфери Президент України підписав Указ №234/99, яким знову був введений “касовий” метод при обчисленні податкових зобов’язань і податкового кредиту. Податкові зобов’язання виникають у підприємства в момент отримання коштів, а податковий кредит – у момент списання коштів з поточного рахунку в національній валюті.

В базу обкладення ПДВ включається вся сума оплати за житлово-комунальні послуги за регульованим тарифом.

Список використаних джерел

1. Постанова Верховної Ради України від 18.03.99р. №512-ХІV “Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.98р. №939 “Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і при будинкових територій”.

Тема 4. Організація обліку на автотранспортних підприємствах

1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

2. Облік оренди транспортних засобів

3. Облік бланків транспортної документації

4. Облік витрат діяльності  автотранспортних підприємств

5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

Основні засоби можуть надходити на автотранспортні підприємства в порядку капітальних інвестицій, внесення засновниками (учасниками) до статутного капіталу, шляхом придбання основних засобів у постачальників і капітального будівництва, в результаті безоплатного отримання від інших підприємств. Крім того, підприємство може отримати в тимчасове користування основні засоби іншого підприємства в порядку оренди на певний строк за договором.

Придбання автомобіля у юридичної особи на території України

Усі платежі, що стягує ДАІ при оформленні права власності, відносяться на збільшення первісної вартості автомобіля.

Якщо витрати по доставці автомобіля не включаються до його ціни, а доставка здійснюється самовивезенням, то на збільшення вартості відносяться всі витрати, понесені при доставці: використані паливно-мастильні матеріали, заробітна плата водіїв та відрахування на соціальні заходи тощо.

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації ( таблиця 1).

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку придбання

автомобіля в юридичної особи

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено вартість придбаного автомобіля без ПДВ

152

631

2

Сума ПДВ

641

631

3

Введено в експлуатацію автомобіль

105

152

2 3 4 5 6
Бухгалтерський облік в народному господарстві 3.8 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів