Бухгалтерський облік в народному господарстві

Оцінка

АТП, як і інші підприємства, можуть здійснювати операційну, фінансову та інвестиційну діяльність, при цьому виникають відповідні витрати, які відображаються відповідно до ПБО 16 “Витрати”.

Операційна діяльність АТП полягає у здійсненні процесів постачання, виробництва і збуту.

Процес постачання на автотранспортному підприємстві полягає в купівлі палива, матеріалів, запасних частин та інших матеріальних цінностей, необхідних для нормальної експлуатаційної діяльності.

Процес виробництва на автомобільному транспорті полягає в здійсненні транспортного процесу (перевезення), в результаті якого готова продукція як така не утворюється. Продукцією АТП виступає сам процес переміщення вантажів і пасажирів, на стадії якого засоби праці, предмети праці і сама праця вступають у взаємозв’язок.

Процес виробництва поступово  переходить у стадію збуту, на якій здійснюються розрахунки із замовниками за надані їм послуги по перевезенню і формуються фінансові результати.

Для відображення доходів від надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, що перебуває на балансі підприємства, застосовується рахунок 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Фактичні витрати на поставку продукції, до відпускної ціни якої включено суму відшкодування витрат на поставку такої продукції до станції (пристані) призначення, якщо розрахунки за неї проводяться безпосередньо між постачальником і покупцем (без участі збутової організації), відображаються на рахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”, Витрата на експлуатацію автомобільного транспорту, що перебуває на балансі  підприємства,  відображаються  на  балансовому  рахунку 23 “Виробництво”.

Порядок відображення в обліку операцій, пов'язаних з наданням послуг ввезення вантажів автомобільним транспортом, що перебуває на балансі підприємства показаний в таблиці7.

Таблиця 7.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з наданням послуг

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відображено договірну вартість надання послуг

36

703

2

Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ

3

Відображено чистий дохід від наданих послуг

703

791

4

Списано фактичні витрати на експлуатацію автотранспорту

903

791

23, 91

903

5

Отримано грошові кошти за надані послуги

31

36

5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

Згідно з Планом рахунків усі підприємства для відображення доходів від автомобільних перевезень вантажів та пасажирів застосовують субрахунок 703.

Для збору об’єктивної інформації про фінансовий стан і результати діяльності на підприємствах необхідно вести відокремлений облік операцій з перевезення вантажів та пасажирів. Не менш важливо вести відокремлений облік реалізації послуг за пільговими і не пільговими перевезеннями.

Для ведення відокремленого обліку слід застосовувати субрахунки третього і четвертого порядку.

Відокремлений облік витрат на кожний вид перевезень, так само як і облік доходів, може бути досягнутий у  результаті використання субрахунків (рахунків третього, четвертого порядку).

При перевезенні пасажирів в автобусах і легкових маршрутних автомобілях-таксі доходи відображаються за вирахуванням страхового внеску, який стягується з пасажирів міжобласних ліній.

У бухгалтерському обліку суми страхового збору не є доходом перевізника, оскільки вони надходять за агентським договором на користь страхувальника. Вони акумулюються до перерахування страхувальникові на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Лише в тому разі, коли згідно з агентською угодою перевізник за оформлення страхових полісів отримує від страхувальника винагороду, сума винагороди буде вважатись доходом перевізника від послуг, що надаються, і обліковуватись на субрахунку 703.

Відображення фінансового результату  автомобільних перевезень, робіт і послуг на рахунках бухгалтерського обліку наведено в таблиці 8.

Таблиця 8.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з визначенням фінансового результату

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Реалізація автомобільних перевезень

1

Здача в банк на інкасо рахунків за перевезення

361

703

2.

Відображено внесення виручки від перевезення пасажирів в маршрутних автобусах, легкових маршрутних автомобілях-таксі, вантажних і легкових автомобілях.

Одночасно нарахована сума страхового внеску

301

301

703

685

3

Відображено суму ПДВ

703

641

4

Відображено відшкодування замовниками добових і квартирних витрат водіїв, залізничного тарифу

361

372

5

Здача в банк на інкасо рахунків за перегін нових і відремонтованих автомобілів. Шляхові перевезення вантажів

361

703

6

Відображено собівартість реалізованих автомобільних перевезеннях

903

23

7

Визначено фінансовий результат

791

703

903

791

Реалізація транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних

Робіт

8

Здача в банк на інкасо рахунків за роботу

361

703

9

Здача замовниками рахунків за виконані роботи для зарахування на рахунок отриманих від них планових платежів

361

703

10

Відображено суму ПДВ

703

641

11

Списано витрати по реалізованих роботах

903

23

12

Визначено фінансовий результат від реалізації робіт

79

703

903

79

Реалізація послуг нетранспортного характеру

13

Відображено реалізацію стороннім покупцям продукції допоміжним виробництв, матеріалів, палива для легкових автомобілів, які використовуються на умовах прокату

361

703

14

Відображено суму ПДВ

703

641

15

Списано фактичні витрати

903

20, 23

16

Визначено фінансовий результат від реалізації послуг нетранспортного характеру

791

703

903

791

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена  наказом від 30 листопада 1999р. №291.

4 5 6 7 8
Бухгалтерський облік в народному господарстві 3.8 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів