Основи статистики

Оцінка

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

"Основи статистики"

Лектор:        Мазуренко Валентина Петрівна

Зміст:

Умови роботи…………………………………………………………………………………………………………. 3

Предмет і метод статистики…………………………………………………………………………………….. 4

Поняття статистики…………………………………………………………………………………………….. 4

Категорії статистики……………………………………………………………………………………………. 5

Метод статистики………………………………………………………………………………………………… 6

Основні задачі статистики на сучасному етапі……………………………………………………… 7

Статистичні спостереження…………………………………………………………………………………….. 8

Суть та організаційні форми статистичного спостереження…………………………………. 8

План статистичного спостереження…………………………………………………………………….. 9

Види статистичного спостереження…………………………………………………………………… 10

Способи одержання інформації………………………………………………………………………….. 10

Помилки спостереження……………………………………………………………………………………. 11

Зведення і групування статистичних даних…………………………………………………………… 12

Статистичне зведення………………………………………………………………………………………… 12

Статистичне групування……………………………………………………………………………………. 12

Ряд розподілу…………………………………………………………………………………………………….. 13

Статистичні таблиці…………………………………………………………………………………………… 14

Абсолютні і відносні величини……………………………………………………………………………… 16

Поняття, види і одиниці виміру абсолютних величин………………………………………… 16

Поняття і одиниці виміру відносних величин…………………………………………………….. 16

Ціль, призначення і види відносних величин……………………………………………………… 17

Середні величини………………………………………………………………………………………………….. 18

Поняття середніх величин………………………………………………………………………………….. 18

Види середніх величин та способи їх обрахування…………………………………………….. 18

Властивості середньої (математичні)………………………………………………………………….. 20

Середні структурні…………………………………………………………………………………………….. 20

Нормований середній бал………………………………………………………………………………….. 21

Статистичне вивчення варіації………………………………………………………………………………. 23

Ряди динаміки……………………………………………………………………………………………………….. 24

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Основи статистики 4 з 5 на основі 34 оцінок від 34 користувачів