Основи статистики

Оцінка

Поняття про ряди динаміки……………………………………………………………………………….. 24

Види рядів динаміки………………………………………………………………………………………….. 24

Аналітичні показники ряду динаміки…………………………………………………………………. 25

Середні показники динаміки……………………………………………………………………………… 26

Розрахунок тенденції…………………………………………………………………………………………. 27

Коефіцієнт випередження………………………………………………………………………………….. 28

Екстраполяція та інтерполяція……………………………………………………………………………. 29

Індекси…………………………………………………………………………………………………………………. 30

Суть та функції індексів в статистичному аналізі……………………………………………….. 30

Індивідуальні індекси………………………………………………………………………………………… 31

Агрегатні індекси………………………………………………………………………………………………. 31

Середні індекси…………………………………………………………………………………………………. 33

Індекси середніх величин………………………………………………………………………………….. 35

Вибірковий метод…………………………………………………………………………………………………. 37

Поняття і суть вибіркового методу, причини і умови його застосування…………….. 37

Види і способи вибіркового спостереження……………………………………………………….. 37

Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності…………………………. 38

9 тем. 6 контрольних. Можливі автомати "5" і "4".

Відвідування семінарів обов'язкове. Лекцій – не обов'язкове (бажане).

На семінари: калькулятор.

Література .

1. Теорія статистики. Практикум. За ред. Єріної А.М., Пальянс З.А. – синій колір, стислий виклад теорії, приклад рішень, задачі. Рекомендується!

2.  Ковтун Н.В., Столяров В,С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996.

3.  Общая теория статистики. Учебник. Под общей редакцией проф. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 1995.

4.  Общая теория статистики. Учебник. Под редакцией Ефимовой М.Р. М.: 1996.

5.  Практикум по теории статистики. Учебное пособие. ( непоганий практикум ). Под ред. проф. Шмойловой Р.А. М.:1998.

6.  Статистика. Збірник задач. Навчальний посібник. За ред. Головача А.В.

7.  Пасхавер И.С. Яблочник . Общая теория статистики. 1983 р.

8.  Статистика. Підручник. За ред. Головача А.В., Єріної А.М. та ін. 1993 р.

9 . Статистика. Підручник. За ред. Герасименка С.С., Головача А.В., Єриної А.М., К.:КНЕУ 1998.

10. Закон України "Про статистику", 1992 рік.

11. Державна програма переходу України на міжнародну систем обліку і статистики. Мінстат, 1992 рік.

План.

1.  Поняття статистики.

2.  Теоретичні основи статистики (категорії статистики).

3.  Метод статистики.

4.  Основні задачі статистики на сучасному етапі.

Перші дані, що сьогодні називають статистичними, ми знаходимо в найдавніших письмових джерелах (облік рабів, жителів). Як наука вона вийшла з бухгалтерського обліку.

Слово "статистика" походить від латинського слова status -  становище, стан явищ. Спочатку займалася описовою діяльністю, наприклад описом державного устрою (інша назва – державознавство).

Статистика як наука виникла в другій половині 17 століття. Термін статистика в науковий обіг ввід в 1746 році німецький вчений, професор філософії і права Генріх Авенхаль.

В сьогоднішньому розумінні статистика – це:

1)  цифри, статистичні дані;

2)  статистична практика (діяльність статистичних установ, що збирають і обробляють статистичну інформацію);

3)  наука.

У джерел статистичної науки стояли 2 школи: англійська (інша назва – "школа політичних арифметик": Уільям Петті[1], Джон Граунд) і німецька (суто описова наука – державознавство – опис устрою, кількість знаті, кількість приходів, кількість населення, кількість земель).

В Росії в 19 ст. сформувалася власна школа, до якої входили вчені РАН П.Журавський, Арсеньєв, Дружинін. Пізніше, вчені розділилися на дві групи: перша група розглядала статистику як метод (Дружинін, Кауфман), друга – як науку (Янсон, Німчинов, Фортунато).

1 2 3 4 5
Основи статистики 4 з 5 на основі 34 оцінок від 34 користувачів