Організація фінансів і кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

Оцінка

фінансове і організаційне сприяння розвитку інфраструктури ринку, у тому числі крупних гуртових продовольчих, а також місцевих ринків, товарних бірж, проведенню аукціонів, ярмарків і інших форм організованої гуртової і роздрібної торгівлі з виходом на них безпосередніх товаровиробників;

створення загального ринку продуктів сільського господарства і промислових засобів виробництва країн СНД.

Завданнями державного регулювання є:

стабілізація і розвиток агропромислового виробництва;

забезпечення продовольчої безпеки;

поліпшення продовольчого забезпечення населення;

підтримка економічного паритету між сільським господарством і іншими галузями;

зближення рівнів прибутку працівників аграрної сфери і промисловості;

захист вітчизняних товаровиробників.

Державне регулювання здійснюється подальшим напрямам:

формування і функціонування ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства;

фінансування, кредитування, страхування, пільгове оподаткування;

захист інтересів вітчизняних товаровиробників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

розвиток науки і здійснення наукової діяльності у сфері агропромислового виробництва;

розвиток соціальної сфери села. Передбачається застосування цінового механізму, що поєднує ринкові (договірні) ціни з регульованими гарантованими

Ринкові ціни, що складаються під впливом попиту і пропозиції, є основною формою економічних взаємин аграріїв з іншими суб'єктами ринку.

Гарантовані ціни визначають мінімально допустиму межу рівня цін на сільськогосподарську продукцію, виконують страхову функцію захисту. Використовуються із згоди товаровиробників для закупівлі їхньої продукції державою в межах об'ємів, визначуваних на федеральному і регіональному рівнях, а також як величина для розрахунку доплат до ринкових цін при реалізації будь-яким покупцям в масштабах встановлених квот.

Введений новий інструмент регулювання ринку заставні операції з продукцією аграріїв, включаючи кредитування під заставу майбутнього урожаю. На цій основі формується ф'ючерсний ринок (ринки термінових контрактів). Для встановлення гарантованих цін і заставних ставок, розрахунку дотацій і компенсацій МСГУ щорічно визначає цільові ціни.

Цільова ціна — розрахункова величина, або нормативний індикатор. Вона забезпечує (з урахуванням нецінових державних форм підтримки):

паритетне співвідношення цін на промислову і сільськогосподарську продукцію в зонах масового товарного виробництва;

сплату податків і обов'язкових платежів, відсотків по кредитах (на рівні середніх діючих ставок);

отримання аграріями особистого прибутку не нижче середнього по народному господарству і прибутку, достатньому для ведення розширеного відтворювання.

Також АПК необхідна своя банківська система, яка бпрацювала лише на сферу сільськогосподарського виробництва і переробну промисловість. Йдеться про іпотечні банки, агропромислових фінансових групах, холдингах і ін. Проте найважливішим моментом ефективного функціонування вказаних організацій виступає забезпечення їхніх акцій реальними матеріальними активами і заставами. Для об'єднань з аграрним нахилом ними могли б бути: земля, виробничі споруди, продукція і ін.

Питання до теми “Фінансова політика в аграрній економіці в умовах ринкових відносин”

1. Що таке фінанси? Дайте коротку характеристику фінансам сільського господарства.

3. Які форми організації фінансів використовуються в сільському господарстві і які чинники на них впливають?

4. Чим викликана необхідність наявності у сільськогосподарських підприємств значних сум оборотних коштів?

5. Які особливості формування фінансових ресурсів в сільському господарстві?

6. Перерахуйте напрями використання фінансових ресурсів в АПК.

7. Обґрунтуйте необхідність власної банківської системи для АПК.

8. Яке призначення амортизаційних відрахувань?

9. Які наслідки лібералізації цін для сільського господарства?

10.

11. За якими напрямками здійснюється державне регулювання фінансової сфери в сільському господарстві?

12. В чому суть і значення заставних операцій?

13. В чому полягає значення фінансової підтримки розвитку інфраструктури аграрного ринку?

14. Що таке гарантована ціна, в чому її роль і значення?

15. Яка роль дотацій в сільському господарстві?

←Попередня Наступна→
2 3 4