Податкове регулювання в аграрному секторі економіки

Оцінка

Перевагою цього виду податку є те, що він дозволяє власникам сільськогосподарських підприємствта потенційним інвесторам спланувати грошові потоки від вкладення коштів у сільське господарство.

Платником фіксованого сільськогосподарського податку може стати сільськогосподарське підприємство будь-якої організаційно-правової форми господарювання за умови:

Наявності сільськогосподарських угідь;

Виробництва, переробки, збуту с-г продукції;

Що виручки за звітний рік, отримана від реалізації с-г продукції власного виробництва, перевищує 50% загальної суми валового доходу.

Сплата податку проводиться щомісячно до 20 числа наступного місяця у розмірі третини суми податку, визначеного на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: у І кварталі – 10%; ІІ – 10%, у ІІІ – 50%, ІV – 30%.

3. Платежі до бюджету сільськогосподарських підприємств і можливості їхнього вдосконалення

В ході реформи були внесені численні зміни в податкове законодавство. Це сприяло впорядкуванню системи платежів до бюджету. Але багато питань далеко ще не вирішено. В цілях створення кращих економічних умов для виробничої і інвестиційної діяльності підприємств аграрно-промислового комплексу вченими сформульовані наступні пропозиції по вдосконаленню оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (юридичних і фізичних осіб):

звести фіскальну функцію держави до рівня, коли можлива стабілізація цін і прибутків для суб'єктів господарювання підприємств АПК;

використовувати для всіх організаційно-правових форм господарювання в аграрному комплексі диференційовану систему платежів до бюджету, націлену на ефективний облік всіх чинників діяльності — засобів виробництва, включаючи земельні і трудові ресурси;

удосконалити обчислення ПДВ і по податку на прибуток виходячи з фактичних цін з тим, щоб не припустити вилучення у платників податків оборотних засобів і інших фінансових ресурсів. Це дозволить їм компенсувати втрати від диспаритету цін і отримати засоби для розвитку виробництва, виплати дивідендів власникам земельних часток і майнових паїв, розв'язання соціальних проблем, створення фінансових і матеріально-технічних передумов розширеного відтворювання;

зробити землекористування платним. Для цього встановити земельний податок і орендну платню на рівні диференціальної ренти, що підвищить відповідальність за користуватися угіддями, буде сприяти їхньому збереженню і поліпшенню, встановить соціальну рівність територій, зробить невигідним мати необроблювані або неефективно використовувані землі;

ввести купівлю-продаж землі як об'єкта сільськогосподарської діяльності з урахуванням її реальної вартості для створення механізму впливу ринку землі на ринок готової сільськогосподарської продукції;

сформувати умови для використання економічних методів охорони сільськогосподарських угідь: провести оцінку сільгоспугідь, організувати їхній бухгалтерський облік, закріпити їх за матеріально-відповідальними особами, встановити матеріальну відповідальність за зниження родючої сили землі;

підвищити відповідальність за своєчасність, правильність і справедливість стягнення сум податків і недоплатили сум з урахуванням причин недоплат сум податків до бюджету. З цією метою використовувати класифікацію податкових порушень по двох параметрах: змісту порушення і збитку, заподіяному бюджету у зв'язку з недоотриманням прибутків, а також порядок встановлення конкретних санкцій з урахуванням пом'якшувальних і загострюючих обставин.

застосовувати практику диференціації санкцій залежно від тягаря податкового правопорушення (навмисний намір). Механізм санкцій зробити більш гнучким, щоб зменшити наслідки недотримання податкового законодавства для організацій, що припустили такі порушення унаслідок затримки фінансування з бюджету або із інших незалежних від них причин;

поліпшувати механізм збору податків і створювати умови неможливості прикриття прибутків від обкладення. Від оподаткування ухиляється четверта частина валового внутрішнього продукту, а у сфері послуг і торгівлі ця частка досягає 40%. Міжнародний досвід свідчить, що подібне джерело вимагає для свого повноцінного використання розвиненої і кваліфікованої податкової служби, яка складається десятиріччями в результаті наполегливої організаційної роботи. Доцільно упорядкувати і фінансову відповідальність за кожне порушення податкового законодавства;

продовжити удосконалювати санкції за податкові порушення з урахуванням їхнього змісту і заподіяного бюджету збитку, умов порушення законодавства, а також відповідальності податкових органів за необґрунтоване нанесення збитку платнику податків.

1. Що таке податок?

2. Яку роль відіграють податкові пільги в аграрній сфері?

3. В чому полягає значення податку на землю?

4. Які цілі введення платні за землю?

5. Хто звільнений від сплати земельного податку?

6. Розкрийте сутність фіксованого сільськогосподарського податку

7. Дайте пояснення положенню: податкова політика — інструмент державного регулювання цін і прибутків сільськогосподарських товаровиробників.

8. Назвіть важливі, на вашу думку, напрями вдосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

←Попередня Наступна→
1 2 3
Податкове регулювання в аграрному секторі економіки 4.4 з 5 на основі 5 оцінок від 5 користувачів