Реформування економічних відносин і перебудова організаційно-виробничої структури АПК

Оцінка

В 1991 р. 1 липня в СРСР прийнято Закон “Про основні початки роздержавлення і приватизації підприємств” малось на меті провести реформування власності без втрат для економіки країни.

Після розпаду СРСР Україна у грудні 1991 р. приймає Закон України “Про селянське (фермерське) господарство”, який визначив вперше приватну власність на землю.

У 1992 р. форми власності на землю були врегульовані ЗУ “Про форми власності на землю” (державна, колективна і приватна).

Перехід до ринкової економіки у сільському господарстві не може успішно здійснюватись без удосконалення земельних відносин у напрямі роздержавлення земель, заміни землевласників і форм господарювання.

Метою земельної реформи – було створення умов рівноправного розвитку форм власності і господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання і охорони земель. Завдання реформи – полягало у перерозподілі земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і організаціям.

Для проведення земельної реформи створено було відповідну правову базу:

ЗУ “Проформи власності на землю”

ЗУ “Про колективне сільськогосподарське підприємство”

ЗУ “Про плату за землю”

ЗУ “Про внесення змін і доповнень до ЗУ “Про селянське (фермерське) господарство”

Декрет КМУ “Про приватизацію земельних ділянок”

Указ Президента “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва”

“Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність підприємствам і організаціям”

КМУ “Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”

тощо.

Під час перерозподілу земель необхідно було створити резерв для розвитку фермерства, задоволення потреб демографічних змін на селі, врегулювання міграції населення.

Кінцевою метою земельної реформи було встановлення власності на землю громадян, колективів, громадських організацій, держави і на цій основі створення ефективних сільськогосподарських підприємств ринкового типу.

Схема створення підприємств у процесі реорганізації КСП

Формування ініціативних груп зі створення підприємств-правонаступників, визначення розміру та спеціалізації підприємств, вибір організаційно-правових форм підприємств, повідомлення про це комісії з реорганізації КСП

Визначення кількості земельних часток та майнових паїв, що необхідні для наступної діяльності та розвитку підприємства. Визначення розміру рентних платежів

Залучення засновників – власників земельних часток та майнових паїв і видача розписок у одержанні сертифікатів та свідоцтв

Підготовка та розгляд установчих документів

Укладення договору про порядок участі у створенні підприємства та розподілі землі і майна КСП. Прийняття та підпис установчих документів та їхнє нотаріальне посвідчення. Проведення установчих зборів. Затвердження статутів. Обрання органів управління підприємства та осіб, уповноважених здійснити дії по державній реєстрації підприємства

Затвердження загальними зборами новостворюваних підприємств розміру рентних платежів і укладення договорів про рентні платежі з власниками земельних часток.

Складання заявок на участь у зборах з розподілу землі та майна

Узгодження заявок на земельні ділянки та майно між лідерами ініціативних груп зі створення підприємств-правонаступників та окремими членами КСП, що беруть участь у розподільчих зборах.

Участь у зборах з розподілу землі та майна КСП, що реорганізується

Передача майна, що розподілено на зборах та боргових зобов’язань, від КСП уповноваженим особам – представникам нових підприємств. Складання та підписання актів прийому-передачі.

Складання роздільного (передаточного) балансу КСП, що реорганізується

Державна реєстрація підприємств-правонаступників. Одержання дозволу на виготовлення печатки та штампу. Відкриття рахунка в банку, постановка на облік в органі держстатистики, податкової адміністрації, фонді соціального страхування, Пенсійному фонді.

Схвалення загальними зборами членів нових підприємств договір про рентні платежі та скріплення їх печаткою

Складання балансів нових підприємств

Реєстрація транспорту в МРЕВ ДАІ та постановка на облік в держнагляді. Оформлення прав власності на земельні ділянки.

Земельним законодавством визначено категорії земель. Які не передаються ні в колективну, ні в приватну власність, а залишаються у державній. До них належать:

· землі загального користування населених пунктів;

· землі гірничодобувної промисловості, транспорту та оборони;

· землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історично-культурного призначення;

· землі лісового фонду більше 5 га і водного більше 3 га;

· землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів та їх дослідних господарств, учбових господарств;

· землі по вирощуванню хмелю, ефіроолійних, лікарських рослин, фруктів і винограду.

Питання на семінарське заняття до теми 3.

1. Обґрунтуйте співвідношення між процесами приватизації і роздержавлення

2. Яка мета і складові реформування?

3. Чим характеризуються етапи приватизації і чим вони відрізняються?

4. Охарактеризуйте організаційно-правові структури в ринковому середовищі

5. Визначте мету і завдання земельної реформи

6. Як відбувались процеси реорганізації колгоспів (радгоспів)?

7. З якими способами приватизації зіткнулось Ваше село?

←Попередня Наступна→
1 2