Реформування земельних і майнових відносин власності

Оцінка

Р – резерви наступних витрат і платежів (дані 1 розділу пасиву балансу, рядок 460);

С – вартість об’єктів соціальної сфери.

На відміну від сертифікату на право на земельну частку, який є документом загальнодержавного зразка, свідоцтво на право на майновий пай є внутрішньогосподарським документом. Звідси випливає необхідність самостійного виготовлення КСП достатньої кількості бланків свідоцтв.

Свідоцтво на право на майновий пай в обов’язковому порядку повинно включати таку інформацію:

· Прізвище, ім’я, по батькові власника права на майновий пай;

· Назва КСП і його місцезнаходження;

· Дата і номер рішення загальних зборів КСП, на підставі якого видається свідоцтво;

· Розмір майнового паю в грн. та дата, станом на яку його визначено;

· Дата видачі свідоцтва.

Свідоцтво має бути підписаним головою правління КСП, головним бухгалтером та засвідчене печаткою КСП.

Разом з підготовкою свідоцтв готується і книга їхньої реєстрації, вона містить ту ж інформацію, що і свідоцтва, а також серію і паспорт особи, що одержала свідоцтво.

3. Земельні орендні відносини в Україні регулюють Земельний кодекс України, Закон України “Про оренду землі”, Цивільний кодекс України, інші закони України, постанови Кабінету Міністрів України з цього питання, а також договори оренди землі.

В оренду можна передати земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальна власність), держави (державна власність).

Маючи державний акт, власник землі може віддати землю в оренду, не змінюючи цільового призначення ділянки.

Договір оренди землі укладають у письмовій формі. Така угода набуває чинності після того, як сторони за взаємною згодою визначили всі умови договору, підписали його, засвідчили у нотаріуса і зареєстрували у виконкомі відповідної ради. До цього документу необхідно додати план (схему) земельної ділянки.

Умовами договору є:

· Місцеположення та розмір земельної ділянки

· Термін дії договору оренди

· Орендна плата

· Цільове призначення землі

· Умови повернення землі орендодавцеві

· Відповідальність сторін.

Термін оренди сторони узгоджують між собою, але є одне обмеження (Закон України “Про оренду землі”) він не повинен перевищувати 50 років. За нинішніх умов найкраще віддавати землю в оренду на час від 3 до 6 років. Практика свідчить, що такий термін влаштовує і власників землі, і орендарів.

Орендар – це особа, яка бере в оренду земельну ділянку, ними можуть бути фізичні і юридичні особи, якщо в їх установчих документах передбачено провадження того виду діяльності якому відповідає земля.

Орендодавець - це особа, яка надає в оренду земельну ділянку.

Права й обов’язки орендодавців та орендарів:

Орендодавець має право висувати до орендаря такі вимоги:

· Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

· Дбати про родючість ґрунтів;

· Вчасно вносити орендну плату.

Орендодавець зобов’язаний:

· Передати орендареві в користування земельну ділянку, придатну до використання за цільовим призначенням;

· Вказати в договорі права інших осіб (якщо є такі) на земельну ділянку;

· Не перешкоджати орендареві користуватися земельною ділянкою.

Орендар має право:

· Самостійно визначати 6напрямки своєї діяльності відповідно до цільового призначення земельної ділянки

· Одержувати продукцію та доходи з цієї ділянки

· За згодою орендодавця зводити житлові споруди насаджувати багаторічні насадження, якщо це не суперечить законодавству

· За згодою орендодавця проводити зрошувальні, осушувальні та інші меліоративні роботи.

Орендар зобов’язаний:

· Використовувати ділянку за цільовим призначенням землі, зберігати родючість ґрунту, вчасно вносити орендну плату

· Виконувати всі зобов’язання визначені в договорі

1. грошима (це форма переважає в більшості країн світу)

2. в натуральній формі (зерном, цукром тощо)

3. різними видами послуг (обробіток землі, ремонт техніки, забезпечення транспортом)

Орендар може передати земельну у суборенду, але лише  за обставин:

тимчасової непрацездатності (хвороба)

інвалідність

призов на строкову військову службу

навчання з відривом від виробництва

обрання на виборну посаду, за умови, що орендар не може провадити підприємницьку діяльність і отримувати від цього прибуток.

Договір суборенди земельної ділянки не має суперечити договору оренди.

Питання на семінарське заняття до теми 4.

1. Що визначає Земельний кодекс ?

2. Розкрийте сутність поняття “паювання” землі і майна

3. За яким цільовим призначенням поділяють землі України ?

4. Які форми власності на землю існують  в україні і які документи засвідчують право на земельну ділянку ?

5. Хто має право на одержання земельного паю?

6. Які права має власник земельного паю?

7. Що треба знати про землі для ведення фермерського господарства?

8. Хто може укласти договір оренди землі? Хто такі орендодавець і орендар земельної ділянки?

9. Які права і обов’язки мають орендодавці і орендарі?

10. В якій формі вносять орендну плату за землю?

11. Чи можна здавати в суборенду земельні ділянки сільськогосподарського призначення?

←Попередня Наступна→
1 2 3
Реформування земельних і майнових відносин власності 4 з 5 на основі 1 оцінок від 1 користувачів