Рекомендований зміст основних розділів бізнес-плану

Оцінка

Тема II. Рекомендований зміст основних розділів бізнес-плану

1.1 Частина перша бізнес-плану

Короткий опис проекту

Нажаль, цей розділ дуже часто недооцінюється розробниками проекту. Хоча насправді, він є одним з найважливіших, бо може викликати (або ні) зацікавленість з боку того, хто його читає, тобто потенційного інвестора або банкіра.

Як вже зазначалося, залежно від того, чи базується інвестиційний проект на вже існуючій компанії, чи його планується організувати на базі новоствореного підприємства, акцент повинен бути зроблений відповідно на компанії та її стратегії або на самому проекті.

Так чи інакше, наведемо перелік головних питань, які повинні бути окреслені у цьому розділі.

Проект

Ø Назва проекту;

Ø Джерела фінансування;

Ø Розміщення проекту;

Ø Мета проекту;

Ø Обґрунтування проекту.

Бізнес

Ø Коротка історія бізнесу, що описує період його створення та розвитку;

Ø Короткий опис існуючої стадії розвитку бізнесу та середи, в якій він здійснюється;

Ø Опис того, як було прийнято рішення про просування бізнес-плану та здійснення інвестиційного проекту

Продукція

Ø Стислий опис того, що робить продукцію унікальною та тих характерних особливостей, які ставлять її поза конкуренцією у ціновому, якісному або іншому відношенні.

Ринок

Ø Об’єм ринку, що існує, його прогнозоване зростання;

Ø Опис ринку внутрішнього та/чи міжнародного;

Ø Канали розподілу;

Ø Прогнозоване зростання;

Ø Визначення орієнтовної частини ринку.

Керівництво та персонал

Ø Наскільки укомплектований штат?

Ø Який освітній рівень?

Ø Який рівень безробіття в цій сфері бізнесу?

Ø Короткий опис вже набутого досвіду (треба підкреслити сильні сторони!)

Фінансування

Ø Опис точних цілей необхідного фінансування;

Ø Прогнозування доходів та чистого доходу після сплати податків на три роки;

Ø Проектування початку надходження прибутку.

Отже, саме цей розділ є має особливе значення. Як правило, дуже важливо перше враження від запропонованого проекту, якщо він, звичайно, є інструментом для отримання додаткового фінансування. Потенційний інвестор скоріше не буде ретельно роздивлятися та досліджувати всі розділи запропонованого бізнес-плану, цим будуть займатися відповідні підрозділи банків або інвестиційних компаній. Ви ж повинні справити враження саме в цьому розділі для прийняття рішення про розгляд проекту.

Тут доцільно окреслити загальні переваги від проекту. А саме, треба окреслити сторони, які виграють від здійснення проекту. Особливо це торкається проектів, які сприяють впровадженню енергоефективних технологій та є очевидно суспільно корисними. Цими сторонами можуть бути: національні та місцеві уряди (включаючи податкові органи), жителі, інвестори, фінансисти, постачальники обладнання та споживчих товарів, робітники, працівники компанії та ін. Інтереси цих сторін різні, проте вони не є взаємовиключними:

Ø Народ виступає за поліпшення навколишнього середовища, покращення умов життя та створення робочих місць;

Ø Уряди шукають шляхи розширення бази оподаткування та зменшення капітальних та поточних витрат;

Ø Інвестори, фінансисти та постачальники віддають перевагу проектам та угодам із нульовим рівнем ризику.

В плані повинна бути зроблена спроба принести користь всім сторонам, створити безпрограшні ситуації.

Насправді, все що буде написано в цьому розділі потім повинно бути детально розкрито у основних розділах бізнес-плану. Але перед тим, як до цього перейти, треба детально окреслити само підприємство, яке висуває цей проект.

Компанія та її загальна стратегія

Цей розділ робить наголос на самій компанії, яка здійснює проект, він не повинен перевищувати 5-ти сторінок.

Контрольний перелік питань, які повинні бути тут окреслені  є наступним:

Ø Дата створення компанії та її юридична форма;

Ø Історія розвитку компанії;

Ø Власники та акціонери;

Ø Основний та допоміжні види діяльності;

Ø Управлінський апарат та персонал;

Ø Загальна характеристика керівництва компанії (освіта, досвід роботи);

Ø Інфраструктура та виробництва;

Ø Місце розташування;

Ø Територія, нерухомість, їх стан;

Ø Основні етапи виробництва;

Ø Фактори, що впливають на якість та собівартість;

Ø Методи реалізації продукції

Ø Попередній та поточний фінансовий стан.

Звичайно, ваша компанія повинна бути представлена в цьому розділі у найвигіднішому світі, як така що є кредитоспроможною та здатна реалізувати економічно ефективний проект. В цьому руслі пригадуються слова відомого менеджера Лі Якокки: “Задля того, щоб отримати кредит, ви повинні довести, що він вам не потрібний”. Це, звичайно, певною мірою жарт, проте має під собою певне підґрунтя.

Перед тим, як перейти до наступної позиції, яка повинна бути представлена в офіційному бізнес-плані, пригадаємо, що бізнес-план складається не лише для подання заявки на отримання кредиту. У цьому розумінні дуже суттєвою порадою, як на мене, є порада менеджерам компанії, незалежно від того, чи вона є новоствореною, чи вже діяла певний час у бізнес-середовищі. На цьому підході наполягають сучасні теоретики ведення бізнесу та, навіть, психологи. А саме, менеджерам вкрай необхідно в першу чергу для себе відповісти на наступні запитання:

1.  Які ваші персональні цілі та завдання при управлінні компанією?

2.  Які з  них є короткостроковими, а які довгостроковими?

3.  Яким чином вони будуть досягнуті?

4.  Які завдання самого бізнесу?

Такий структурований підхід дозволяє дійсно спланувати свою діяльність та діяльність підприємства, визначити проміжні та кінцеві завдання та результати, яких бажано досягнути. Нажаль, дуже часто трапляються авантюристи, які не аналізують подібним чином своєї діяльності, тому серед затверджених бізнес-проектів, які були ретельно досліджені та під них було залучено фінансування, трапляється багато невдалих.

Маркетинговий аналіз

Ефективний маркетинг - ключовий параметр вдалого бізнесу. Одна з головних причин невдач - недостатнє розуміння ринку та ринкового середовища.