Жито

Оцінка

1.5    Стан вивченості  одного  агротехнічного  пр ийому  в ирощування

культур и

Зб ирання  врожаю

Важливо  не тільки  виростити  хороший  урожай,  але і  без  втрат,  із  збереженням  високих  якостей  зерна  прибрати  його.  Період  прибирання – самий  напряжённый  в  сільському  господарстві.  Він  співпадає  з  осінньою  сівбою,  підготовкою  грунту  під  урожай  наступного  року  і  із  заготівкою  кормів.

Практика  показує,  що  можна  добре  провести  сівши,  зразково  залицятися  за  посівами,  виростити  високий  урожай,  проте  якщо  прибирання  буде  неякісним  і  розтягнутим,  то  великі  втрати  і  зниження  валового  збору  зерна.

Причини  втрат  зерна  можна  звести  в  три  групи:  біологічні,  організаційні  і  непередбачені.  Біологічні  втрати – це  втрати  посівних  і  хлібопекарських   якостей  зерна,  пов'язані  з  сортовими  особливостями  рослин  і  зерна:  диханням,  проростанням,  самозігріванням,  розвитком  мікроорганізмів,  комах  і  кліщів;  організаційні – втрати,  викликані  агрономічними,  технічними,  технологічними,  природно – господарськими,  економічними  причинами,  розкраданням  і  псуванням,  низькій  кваліфікації  кадрів.  Непередбачені – втрати  унаслідок  засух,  суховіїв,  повеней,  зливових  і  обложних  дощів,  ураганів  і  бурь,  граду,  ранніх  заморозків  і  снігу.

При комбайной  прибиранні  джерела  і  види  втрат  також  можуть

бути  різноманітними.  Величина втрат  зерна  багато в чому  визначаються  термінами,  способами  прибирання  і  організацією  прибиральних  робіт  в цілому.

Терміни  прибирання. Жито  прибирають  в кінці  воскової  стиглості  (роздільний  спосіб)  або  в  повну  стиглість  при  вологості  зерна  14 – 17% - пряме  комбайнування (Зінченко О. І. Рослинництво. 2001).

Способи  прибирання.  Озиме  жито  прибирають  роздільним  способом  і  прямим  комбайнуванням.  Основним  способом  слід  рахувати  роздільне  прибирання.  Вона  дозволяє  на  п'ять – вісім  днів  раніше  приступити  до  скошування  в порівнянні з  прямим  комбайнуванням,  а  це  зменшує  час  перебування  іржи  на  кореню  і  значно  ослабляє    осінніх  робіт.

Способи  прибирання. В даний час  озиме  жито  прибирають  роздільним  способом  і  прямим  комбайнуванням.  Основним  способом  слід  рахувати  роздільне  прибирання.  Вона  дозволяє  на  п'ять – вісім  днів  раніше  приступити  до  скошування  в порівнянні з  прямим  комбайнуванням,  а  це  зменшує  час  перебування  іржи  на  кореню  і  значно  ослабляє  напруженість  робіт.

У разі  прямого  комбайнування  засмічених  або  таких, що нерівномірно  дозрівають  посів  молотарка  комбайна  не  справляється  з  обробкою  вологого  оберемка;  очищення  працюють  незадовільно;  неминучі  великі  втрати  зерна;  продуктивність  комбайна  низька,  а  витрата  палива  велика;  у  бункер  потрапляє  вологе  зерно,  на  сушку  і  підробку  якого  витрачається  багато  сил  і  засобів.

Роздільне  прибирання  засмічених  і  нерівномірно  дозріваючих  посівів  набагато  скорочує  втрати.  Вона  дає можливість  отримувати суху  солому,  яка  добре  зберігає  свої  кормові  достоїнства  і  придатна  до  тривалого  зберігання;  дозволяє  відразу  ж  услід за  прибиранням  сволакивать  її  з  полів  і  заскиртувати,  що  забезпечує  своєчасне  проведення  обробки  ґрунту.

Продуктивність  комбайнів  на  роздільному  прибиранні  збільшує  на  25 – 30%.  Застосування  цього  способу  дає  можливість  отримати  також  сухе  і  чисте  зерно,  внаслідок чого  зменшуються  витрати  праці  і  засобів  на  післяжнивну  обробку  його  на  струмах.

Критерії  хлібної  маси  з погляду  придатності  ії  до прибирання  роздільним способом.

Сумарна  довжина  зрізаних  стебел  на  1 м   прибраного  поля  повинна  бути  не меншого  100  бог.  м,  а  сумарна  довжина  зрізаних  стебел  на  1  бог.  м  валу – приблизно  700 – 800  бог.  м.  Для  отримання  хорошого  валу  однаково  важливі  і  кількість  стебел  на  площі  і  їх  висота.  У  приведеному  вище  першому  показнику  враховані  обидва  ці  чинника.  Він  є  твором  середньої  висоти  зрізаних  стебел  на  їх  число.  Маса  валу  не  повинна  бути  менше  певної  величини.  Інакше  різко  зростають  втрати.  Для  оцінки  валу  використаний  також  принцип  підсумовування  довжини  зрізаних  стебел.  Другий  показник  є  твором  першого  на  ширину  захоплення  жниварки.  Наприклад,  на  1  м   поля  є  240  стебел,  їх  середня  довжина  складає  65,  висота  зрізу – 15  див.  Середня  довжина  зрізаних  стебел  рівна  50  см,  сумарна  довжина  зрізаних  стебел,  зібраних  з    1  м   поля, - 120  пог.  м.  В цьому випадку  формується  стійкий  вал.

Припустимо,  що  поле,  вказане  в  попередньому  прикладі,  прибирають  жниваркою  ЖВН-6А,  фактичне  захоплення  якої  складає  5,9  м.  Сумарна  довжина  скошених  стебел  в  1  пог.  м  валу  буде  рівний:  120 × 5,9=708  пог.  м.  Отже,  є  умови  для  формування  стійкого  валу.  Якби  це  поле  прибирали  малозахватною  жниваркою  ЖБ-4,6,  то  вал  виявився  б  незадовільним.  Фактичне  захоплення  ЖБ-4,6  рівне  4,3  м.  Сумарна  довжина  зрізаних  стебел  в даному випадку  дорівнювала  б:  120 × 4,3=516  пог.  м.  Це  показник  поганого  валу  (менше  700  пог.  м)

Для  роздільного  прибирання  іржі  застосовують  жниварки  ЖВН-6А,  ЖВН-10,  ЖВС-6,  ЖНР-4,9А,  ЖНР-4А і  ін.  залежно від  району,  стану  посівів,  їх  врожайності  і  розмірів  полий.  Підбирач  хлібної  маси  навішують  на  комбайн.

При  прибиранні  високоврожайного жита  слід  застосовувати  широкозахватні  навісні  жниварки  ЖШН-6,  які  укладають  зрізані  стебла  на  стерню  тонкими  широкими  валяннями.  Підбір  їх  повинен  здійснюватися  також  широкозахватними  підбирачами.

Для  усунення  втрат  зерна  на  всіх  жниварках  встановлюють  колосопідйомники,  а  на  підбирачах – відповідні  пристосування  для  підбору  маси, що підсохнула, на  валяннях.

1 2 3 4 5
Жито 5 з 5 на основі 1 оцінок від 1 користувачів